fbpx Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni