fbpx Pracownia Biofizyki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Pracownia Biofizyki

Pracownia Biofizyki

Symbol: 
N111

Kierownik Pracowni

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Doktoranci