fbpx Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Symbol: 
N107

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci