fbpx Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Doktoranci