fbpx Zakład Biologii Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Biologii Molekularnej

Symbol: 
N102

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni