fbpx Michał Roman Szymański | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Michał Roman Szymański

Michał Roman Szymański

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 05 lipca 2019 roku

Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Biology

Michał Roman Szymański

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Strukturalne podstawy replikacji i naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA.

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek, prof. dr hab. Ryszard Oliński, prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik

Dyplom nr 928.


Gdańsk, 16 lipca 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek43.74 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat437.04 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation411.8 KB

Komisja habilitacyjna

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie5.6 MB
Data publikacji: czwartek, 23 maja 2019 roku, 8:21
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana