fbpx Joanna Nakonieczna | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Nakonieczna

Joanna Nakonieczna

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Doktor nauk Biologicznych w dyscyplinie Biochemia

Joanna Nakonieczna

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Identyfikacja czynników komórkowych istotnych w procesie fotoinaktywacji drobnoustrojów oraz opracowanie strategii zwiększenia jej efektywności

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki,, prof. dr hab. Jacek Władysław Międzobrodzki, prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Aleksy Długoński

Dyplom nr 912.


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1425.67 KB
PDF icon Recenzja 2587.1 KB
PDF icon Recenzja 3371.35 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek 296.33 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.33 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Decyzja o powołaniu Komisji habilitacyjnej1.73 MB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW504.25 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uzasadnienie5.09 MB
Data publikacji: poniedziałek, 11 marca 2019 roku, 13:48
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 maja 2019 roku, 11:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana