fbpx Paulina Małgorzata Czaplewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Paulina Małgorzata Czaplewska

Paulina Małgorzata Czaplewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2019 roku

doktor nauk chemicznych w zakresie chemii

Paulina Małgorzata Czaplewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Mapowanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

Dyplom nr 900.


Gdańsk, 01 marca 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1343.3 KB
PDF icon Recenzja 2338.64 KB
PDF icon Recenzja 3527.44 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek241.87 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat18.37 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation17.01 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna147.14 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie Komisji habilitacyjnej449.29 KB
Data publikacji: czwartek, 3 stycznia 2019 roku, 13:52
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 kwietnia 2019 roku, 11:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana