fbpx Patrycja Małgorzata Koszałka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Patrycja Małgorzata Koszałka

Patrycja Małgorzata Koszałka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2016 roku

Patrycja Małgorzata Koszałka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zastosowanie modelu myszy transgenicznej z knockoutem genu cd73 dla oceny roli białka CD73 w funkcjonowaniu i rozwoju układu krwionośnego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na formowanie łożyska naczyniowego czerniaka B16F10.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. PAN, dr hab. Małgorzata Anna Cebrat, dr hab. Mirosława Anna Cichorek, prof. dr hab. Jarosław Dastych

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Bartnik

Dyplom nr 845.


Gdańsk, 22 lipca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek do CK o wszczęcie postępowania90.15 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat973.93 KB

Komisja habilitacyjna

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_-_habilitacja_patrycji_koszalki.pdf501.23 KB

Uzasadnienie

Data publikacji: poniedziałek, 9 maja 2016 roku, 11:14
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 lipca 2016 roku, 10:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana