fbpx Mariusz Stanisław Grinholc | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mariusz Stanisław Grinholc

Mariusz Stanisław Grinholc

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2016 roku

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii

Mariusz Stanisław Grinholc

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Opracowanie strategii prowadzących do skutecznej walki ze zjawiskiem szczepowo-zależnej odpowiedzi drobnoustrojów na inaktywację fotodynamiczną

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek, prof. dr hab. Teresa Barbara Olczak, prof. dr hab. Barbara Różalska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 844.


Gdańsk, 22 lipca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek do CK o wszczęcie postępowania260.61 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat79.28 MB

Komisja habilitacyjna

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf69.07 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uzasadnienie.pdf456.18 KB
Data publikacji: poniedziałek, 9 maja 2016 roku, 11:07
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 lipca 2016 roku, 10:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana