fbpx Monika Agnieszka Słomińska-Wojewódzka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Agnieszka Słomińska-Wojewódzka

Monika Agnieszka Słomińska-Wojewódzka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 września 2015 roku

Monika Agnieszka Słomińska-Wojewódzka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Specyficzność substratowa białek opiekuńczych retikulum endoplazmatycznego EDEM1 i EDEM2 oraz ich rola w transporcie wewnątrzkomórkowym rycyny.

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski, prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek, prof. dr hab. Paweł Piotr Liberski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik

Dyplom nr 818.


Gdańsk, 26 października 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 13.29 MB
PDF icon recenzja 21.75 MB
PDF icon recenzja 31.03 MB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek819.33 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.42 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna968.79 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram postępowania180.06 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Rady Wydziału566.87 KB

Uzasadnienie

Data publikacji: wtorek, 28 kwietnia 2015 roku, 14:11
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 stycznia 2016 roku, 8:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana