fbpx Mateusz Kazimierz Kolańczyk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mateusz Kazimierz Kolańczyk

Mateusz Kazimierz Kolańczyk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2012 roku

Mateusz Kazimierz Kolańczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

NOA1 i  Ras/NF1 - dwa ewolucyjnie konserwowanw systemy GTPazowe - rola w  rozwoju embrionalnym i  procesach patogenetycznych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Józef Dulak,, prof. MIBMiK, dr hab. Jacek Ryszard Jaworski, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 689.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: