fbpx Jacek Piosik | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Jacek Piosik

Jacek Piosik

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 09 grudnia 2011 roku

Jacek Piosik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Oddziaływania stakingowe pomiędzy metyloksantynami oraz  wybranymi związkami aromatycznymi

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Małgorzata Czyż, prof. dr hab. Ryszard Oliński, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Dyplom nr 643.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: