fbpx Sylwia Justyna Jafra | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Sylwia Justyna Jafra

Sylwia Justyna Jafra

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lutego 2011 roku

Sylwia Justyna Jafra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Analiza czynnika degradującego laktony N-acylo-homoseryny, związki o  kluczowym znaczeniu w  patogenezie bakterii pektynolitycznych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Józef Kur, prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Dyplom nr 595.


Gdańsk, 03 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: